Banan

På de båda barnonrna är bansträckning samma, det som skiljer är att vid långa så kör du två varv.

Start I Källby, Blomberg, Västerplana, Medelplana, Hällekis,

Om du har valt att utmaningen: Kinnekullegården, Högebo, Gössäter

Annars forsätter man: Gössäter, Forshem, Brokvarn, Fullösa, Kestad, Kinnekleva, Husaby,

För långa banan gå mot Västerplana samma varv som innan.

För att gå mot mål så: Västerplana, Blomberg, Källby.

Bansträckning